#sanandaj

يه جمله براى اين تصوير بنويسيد؟

_____________
همين حالا سنندج
هر ئستا سنه 
_______________
#سنندج#كوردستان#سنندج_عكس#ايران#ئاويه_ر#آبيدر#sanandaj#atash#sanandaj_photo#kurdistan#منال_شار#منال_سنه#sanandaj#iran

يه جمله براى اين تصوير بنويسيد؟ _____________ همين حالا سنندج هر ئستا سنه _______________ #سنندج#كوردستان#سنندج_عكس#ايران#ئاويه_ر#آبيدر #منال_شار#منال_سنه

@user @user @user

@user Tasayem kerdega😟

@user همه چیز را بسوزانید. درختان را..خانه ها را...گل ها و بوته ها را...مردم و کودکان را...ولی یک چیز سوختنی نیست : اندیشه ی ما ..خرد ما..استقامت ما...ققنوس میسوزد تا ازاد و رها شود... ما سالهاست که در حال سوختنیم... ابیدر سرسبز همیشه پشت و پناه این ملت خواهد بود.چه با گل چه بی گل... شرف سوختنی نیست.

@user Dwara sowzo awi .. Dwara sowzo akeyno ...

@user ده سو خوش دريا خانم جوان بو

@user @user.e @user.amiri @user @user

@user اوانیش ارون ار زو به یا دیر،دوله دریژه و صحرای گویزه کویر... ازانم ایژی داخ داخانم،وا گشت له بین چون صحراو باخانم 😭😔😢

@user ئاویر عزیر ، هر وک همیشه سر برز ویسیاگی ، دلنیا به سوزو ئه کینو ، تو باوان سنه ی ئاویر بالا برز

#سنندج #آبیدر #آتش #سنه #کوردستان
#sna #sanandaj #awiar #kurdistan

گوشه ای از آتش سوزی دیشب

#سنندج #آبیدر #آتش #سنه #کوردستان گوشه ای از آتش سوزی دیشب

@user @user @user doostan alan az kanimamatka ax gozashtan doode ziade boland shode zaheran oonjaham atash gerefte

@user زیبا

@user @user.a.m.p سلام ممنونم داداشم 🌸🍃🌸

@user ;-);-);-)

@user 😭😭😭😭

@user 😞😞😞

@user خوا قبول نه كااااااااا

@user راسه کانی ماماتکا اگری گرتگه؟

دوستان عزیز واقعا خبر تاسف باری بود که شنیدم پارک زیبای آبیدر سنندج دچارآتش سوزی شده،عزیزان بیاییم تا قدرطبیعت رو بدونیم...
ﭼﺎﻭﯾﮑﻢ ﻓﺮﻣﯿﺴﮏ ﭼﺎﻭﯾﮑﻢ ﺧﻮﯾﻨﻪ
ﺟﻪ ﺭﮔﻤﻮ ﺳﻮﻭﺗﺎﻥ ﺋﺎﻭﯾﻪ ﺭ ﺑﯽ ﻭﯾﻨﻪ
ﺋﻪ ﻣﺮﻭ ﻭﺍ ﺩﯾﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﻮﯾﺎﻥ ﺳﻮﻭﺗﯿﺎﻥ
ﺩﻩ ﺳﺘﻢ ﺋﻪ ﻟﻪ ﺭﺯﯾﺎ ﻗﻪ ﻟﺒﻢ ﺋﻪ ﯼ ﻧﺎﻻﻥ
ﺋﻪ ﺯﺍﻧﻢ ﺋﺎﻭﯾﻪ ﺭ ﺗﻮﯾﺶ ﻫﻪ ﺭ ﺧﻪ ﻣﯿﻨﯽ
ﻟﻪ ﮊﯾﺮ ﺩﻩ ﺱ ﻧﺎ ﮐﻪ ﺱ ﻫﻪ ﺭ ﺋﺎﺥ ﻫﻪ ﻝ ﺩﯾﻨﯽ
ﻗﻪ ﺯﺍﺕ ﺧﻪ ﻡ ﻟﻪ ﺧﻮﻡ، ﻟﻪ ﮔﯿﺎﻧﻮﻭ ﭼﺎﻭﻡ
ﻗﯿﺒﻠﻪ ﮔﺎﯼ ﺧﻮﻣﯽ ﺋﺎﻭﯾﻪ ﺭ ﺳﻮﻭﺗﺎﻭﻡ
ﺋﺎﻭﯾﻪ ﺭﻩ ﮐﻪ ﻡ ﺳﻪ ﯾﺮﺍﻧﮕﺎﯼ ﻻﻭﺍﻥ
ﻣﺎﯾﻪ ﯼ ﺳﻪ ﺭ ﺑﻪ ﺭﺯﯾﻮ ﺟﯽ ﺷﯿﺮﻩ ﭘﯿﺎﻭﺍﻥ
ﺗﻮ ﺟﯽ ﺷﺎﻧﺎﺯﯼ ﺑﻮ ﺷﺎ ﺭﻩ ﮐﻪ ﻣﯽ
ﯾﺎﺧﻮﺍ ﻟﯿﺖ ﺩﻭﻭﺭ ﺑﯽ ﺋﺎﻭﺍ ﻣﺎﺗﻪ ﻣﯽ
ﺋﻪ ﮔﻪ ﺭ ﺳﻮﻭﺗﯿﺎﯾﺘﻮﻭ ﺭﻩ ﺷﻪ ﻭ ﺑﻮﯾﺘﻪ ﻭﻩ
ﺗﻮ ﻫﻪ ﺭ ﺋﺎﺯﯾﺰﯼ ﺑﻪ ﻻﯼ ﮔﺸﺘﯿﻪ ﻭﻩ

#آبیدر#سنندج#کردستان#abidar#sanandaj#kurdistan#nooredinbazleh#bazleh

دوستان عزیز واقعا خبر تاسف باری بود که شنیدم پارک زیبای آبیدر سنندج دچارآتش سوزی شده،عزیزان بیاییم تا قدرطبیعت رو بدونیم... ﭼﺎﻭﯾﮑﻢ ﻓﺮﻣﯿﺴﮏ ﭼﺎﻭﯾﮑﻢ ﺧﻮﯾﻨﻪ ﺟﻪ ﺭﮔﻤﻮ ﺳﻮﻭﺗﺎﻥ ﺋﺎﻭﯾﻪ ﺭ ﺑﯽ ﻭﯾﻨﻪ ﺋﻪ ﻣﺮﻭ ﻭﺍ ﺩﯾﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﻮﯾﺎﻥ ﺳﻮﻭﺗﯿﺎﻥ ﺩﻩ ﺳﺘﻢ ﺋﻪ ﻟﻪ ﺭﺯﯾﺎ ﻗﻪ ﻟﺒﻢ ﺋﻪ ﯼ ﻧﺎﻻﻥ ﺋﻪ ﺯﺍﻧﻢ ﺋﺎﻭﯾﻪ ﺭ ﺗﻮﯾﺶ ﻫﻪ ﺭ ﺧﻪ ﻣﯿﻨﯽ ﻟﻪ ﮊﯾﺮ ﺩﻩ ﺱ ﻧﺎ ﮐﻪ ﺱ ﻫﻪ ﺭ ﺋﺎﺥ ﻫﻪ ﻝ ﺩﯾﻨﯽ ﻗﻪ ﺯﺍﺕ ﺧﻪ ﻡ ﻟﻪ ﺧﻮﻡ، ﻟﻪ ﮔﯿﺎﻧﻮﻭ ﭼﺎﻭﻡ ﻗﯿﺒﻠﻪ ﮔﺎﯼ ﺧﻮﻣﯽ ﺋﺎﻭﯾﻪ ﺭ ﺳﻮﻭﺗﺎﻭﻡ ﺋﺎﻭﯾﻪ ﺭﻩ ﮐﻪ ﻡ ﺳﻪ ﯾﺮﺍﻧﮕﺎﯼ ﻻﻭﺍﻥ ﻣﺎﯾﻪ ﯼ ﺳﻪ ﺭ ﺑﻪ ﺭﺯﯾﻮ ﺟﯽ ﺷﯿﺮﻩ ﭘﯿﺎﻭﺍﻥ ﺗﻮ ﺟﯽ ﺷﺎﻧﺎﺯﯼ ﺑﻮ ﺷﺎ ﺭﻩ ﮐﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺧﻮﺍ ﻟﯿﺖ ﺩﻭﻭﺭ ﺑﯽ ﺋﺎﻭﺍ ﻣﺎﺗﻪ ﻣﯽ ﺋﻪ ﮔﻪ ﺭ ﺳﻮﻭﺗﯿﺎﯾﺘﻮﻭ ﺭﻩ ﺷﻪ ﻭ ﺑﻮﯾﺘﻪ ﻭﻩ ﺗﻮ ﻫﻪ ﺭ ﺋﺎﺯﯾﺰﯼ ﺑﻪ ﻻﯼ ﮔﺸﺘﯿﻪ ﻭﻩ #آبیدر#سنندج#کردستان

89 18

@user @user به داخه وا ماموستا نوره دین

@user @user زورزور

@user حیف از این ثروت

@user @user.rajabi65 واقعا

@user باعث تاسفه

@user @user متاسفم واقعا برای بعضی ها

@user به داخه وا

@user @user ئه ره ی والا هیواگیان

#آبیدر، کوه بزرگ سنندج و بزرگ ترین کوه غرب کشور را سوزاندند... #افسوس ... 😞😞😞
لطفا همگی به انتشار بگذارید و برای حمایت از #محیط_زیست و کوه آبیدر تلاش خود را کنید ...
#آبیدر_دوباره_جوانه_خواهد_زد 
#sanandaj #سنندج#

#آبیدر، کوه بزرگ سنندج و بزرگ ترین کوه غرب کشور را سوزاندند... #افسوس ... 😞😞😞 لطفا همگی به انتشار بگذارید و برای حمایت از #محیط_زیست و کوه آبیدر تلاش خود را کنید ... #آبیدر_دوباره_جوانه_خواهد_زد #سنندج#

20 6

@user #حیف

@user @user.f ماهان میبینی توروخدا یه سری کثافت کوه رو به آتیش کشیدن

@user دیشب من نزدیک اونجا بودم توی مبارک آباد

@user @user.leito

@user @user.f من نزدیک آتیش بودم رفته بودم آبیدر

@user باشه باو زانیمان لو صحنه حضورو بوگه

ئه و دسه بشکی وا توی سوزاند..ئاویه ر سر به رز سنه اردلان...
ره ش پوش بوگیتو پر به دل کزی...دشمنو فره س نیژی بی کسی...
تواو شار بو تو مات و بی دنگه.. چاومان پر فرمیسک دلمان تواو تنگه...
داخ داخانم ئاویه ر ده لیر. جیگی قارمان شجاع وینه ی شیر... امان صد امان خه فت نخوی تو ..جوانه کان سنه ناگزری بویان روژ و شوو بی تو..
.
.
.
.شعر و عکس خودم ‌‌‌‌..
.متاسفانه دیشب آبیدر سر بلند و استوار سنندج رو به آتش کشیدن و با تلاش فراوان مردم و سازمانهای مربوطه خانوش شد.ولی همین طور که می بینید جاهای زیادی سوخت و آبیدرمون سیاه پوش شد..
به امید ابیدر سبز و زیبا...
. ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
. #sanandajgraphy #patooghe_sanandajia #patooghsan #iran #kurdistan #Kurdistantravel 
#iran#sanandaj#sena#sna#kordestan#kurdistan#kurd#san#abidar#aviar
#سنندج#سنه#كردستان#كورد#كوردي#آبيدر#آوير#پاتوق_سنندجيها#پاتوق_سنندجى#ايران

ئه و دسه بشکی وا توی سوزاند..ئاویه ر سر به رز سنه اردلان... ره ش پوش بوگیتو پر به دل کزی...دشمنو فره س نیژی بی کسی... تواو شار بو تو مات و بی دنگه.. چاومان پر فرمیسک دلمان تواو تنگه... داخ داخانم ئاویه ر ده لیر. جیگی قارمان شجاع وینه ی شیر... امان صد امان خه فت نخوی تو ..جوانه کان سنه ناگزری بویان روژ و شوو بی تو.. . . . .شعر و عکس خودم ‌‌‌‌.. .متاسفانه دیشب آبیدر سر بلند و استوار سنندج رو به آتش کشیدن و با تلاش فراوان مردم و سازمانهای مربوطه خانوش شد.ولی همین طور که می بینید جاهای زیادی سوخت و آبیدرمون سیاه پوش شد.. به امید ابیدر سبز و زیبا... . ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ . #سنندج#سنه#كردستان#كورد#كوردي#آبيدر#آوير#پاتوق_سنندجيها#پاتوق_سنندجى#ايران

@user يار بي مانكى رمضان بيان گرت وك ابيدر بسو ته اوانى اوكار ساتيان كردوه😭😭😭

@user 😥😥😥😥

@user خیلی خیلی متاسف شدم

@user Drood bo to

@user خیلی ناراحت کننده بود:(

@user @user خیلی متاسف شدم . ...

@user واقعا متاسفم...همچنان دیوار شهرستان ها کوتاه است :(

@user 😖💔😖💔😖💔

@user 🙋🙋🙋😜😜😜

@user @user.ni doost o dadasham mikhamet 😜

@user 💖💖💖

@user @user.ni ba saqat bm poorya giyan,jargo hanasa 💖

@user bezhii korii kurd

@user @user.o.e.i.d qazzat abra moeid giyan,lotfo krd

@user Eshghiiiiiiii

@user @user.nazari qazzat refighe joon jooni 💖💖💖

👇👇👇👇👇👇👇
تلاش شب گذشته ى مردم ، حلال احمر و نيروى هاى دولتى براى مهار آتش آبيدر 
عكس از ايرنا
_____________________________

#iran#sanandaj#sena#sna#kordestan#kurdistan#kurd#san#abidar#aviar
#سنندج#سنه#كردستان#كورد#كوردي#آبيدر#آوير#پاتوق_سنندجيها#پاتوق_سنندجى#ايران
دوستانون رو تك كنيد

👇👇👇👇👇👇👇 تلاش شب گذشته ى مردم ، حلال احمر و نيروى هاى دولتى براى مهار آتش آبيدر عكس از ايرنا _____________________________ #سنندج#سنه#كردستان#كورد#كوردي#آبيدر#آوير#پاتوق_سنندجيها#پاتوق_سنندجى#ايران دوستانون رو تك كنيد

@user دستان خوش بيت هر بژي😔

@user Age mardom naboodan atish alan ham khamoosh nemishod

@user desyan xosh bet

@user @user.mirzaee

@user فوری فوری اتش سوزی دره کانی ماماتکه سمت ابیدر بزرگ ابىدر را دوباره اتش زدند.(هفت اسىاب به طرف ماماتکه) لطفا هرکسی میتونه بیاد برای کمک

@user فوری فوری دوستان و همشهریان سنندجی پس از مهار آتش شب گذشتە در کوە آبیدر سنندج (بە سمت شهرک زاگرس و جادە حسن آباد) امروز نیز آتش بە سوی درەهای میانی آبیدر کوچک و بزرگ (کانی ماماتکە) زبانە کشیدە و در حال نابود کردن مراتع آن بخش از آبیدر می باشد. لطفا همە بشتابید! با کوچکترین وسیلە ای کە می توانید، بە پیشگیری از آتش بروید. میدان گاز، ۷ آسیاب، کانی ماماتکە لطفا انتشار دهید!

@user Rasa khabaraka?

@user متاسفم انشالله ديگه اين اتفاق نيافته

امشب نازنین ترین شهر دنیا 
تا صبح بیدار است
و با اشکهایش 
آتشی که بر جان مادرش انداخته اند
 خاموش میکند.
و از فردا باید 
تا بهار سال بعد 
مادرش راسیاه پوش و غم بار ببیند.... آبیدر مادر تمام سنندج است 
و میدانم نفرین رسم مادران نیست
اما من مثل او بزرگ نیستم
وقتی سوختنش را میبینم
در دل از خدا میخواهم آتش به جانش بیافتد 
آن کس که به عمد آتش به جان آبیدرم انداخت.
#sanandaj #abidar #kordestan

امشب نازنین ترین شهر دنیا تا صبح بیدار است و با اشکهایش آتشی که بر جان مادرش انداخته اند خاموش میکند. و از فردا باید تا بهار سال بعد مادرش راسیاه پوش و غم بار ببیند.... آبیدر مادر تمام سنندج است و میدانم نفرین رسم مادران نیست اما من مثل او بزرگ نیستم وقتی سوختنش را میبینم در دل از خدا میخواهم آتش به جانش بیافتد آن کس که به عمد آتش به جان آبیدرم انداخت.

46 7

@user #vscocam #bvbarmy #andybiersack #warpedtour #ptv #alltimelow #bmth #bvb #bands #bringmethehorizon #atl #olisykes #emo #sws #punkrock #5sos #5secondsofsummer #band #lukehemmings #nirvana #mychemicalromance #blink182 #mcr #kurtcobain #bvb4

@user Dasyan beshke

@user Yakhvaaa

@user @user dlman ba dane awyar khwasha awish har sal agri an

@user Rad!

@user 😔😢😭😭😭

@user @user.aaa :'(((

.
بيانيه 
بياييد آبيدر را دوباره زنده كنيم. روز پنجشنبه ١٨/٤/١٣٩٤ با حضور در پارك كودك با همراه داشتن هر نوع نهالي دوباره آبيدر را سبز بسازيم ساعت ١٨پارك كودك سنندج با حضور اهالي هنر ، رسانه و ورزش استان
‌

. بيانيه بياييد آبيدر را دوباره زنده كنيم. روز پنجشنبه ١٨/٤/١٣٩٤ با حضور در پارك كودك با همراه داشتن هر نوع نهالي دوباره آبيدر را سبز بسازيم ساعت ١٨پارك كودك سنندج با حضور اهالي هنر ، رسانه و ورزش استان ‌" به اشتراك بزاريد لطفا " #سنه #سنندج #آبیدر #ابيدر . .

17 1

ئاویه‌ر 
ئاویه‌ره‌ی هه‌ژار
وه‌کوو کوردستانت پێ هاتوه 
هه‌ر ساڵ ئه‌بێ زامدار بیت 
ناحه‌زان زۆر ڕه‌قیان لێته 
دڕکی چاوی ناحه‌زانی 
زامی تازه‌ت 
زامی تازه‌ی دڵی ئێمه 
ئه‌ی ناحه‌زی بێ ویژدان 
یا ڕه‌ب گڕی ئاگری ئاویه‌ر
که‌فێته ناو گیان ژن و مناڵت

آبیدر در آتش😢😢😢 #kurd #kurdistan #sanandaj #sna #awiare #abidar #dar #atash #سنندج #آبیدر #ئاویر #آتش

ئاویه‌ر ئاویه‌ره‌ی هه‌ژار وه‌کوو کوردستانت پێ هاتوه هه‌ر ساڵ ئه‌بێ زامدار بیت ناحه‌زان زۆر ڕه‌قیان لێته دڕکی چاوی ناحه‌زانی زامی تازه‌ت زامی تازه‌ی دڵی ئێمه ئه‌ی ناحه‌زی بێ ویژدان یا ڕه‌ب گڕی ئاگری ئاویه‌ر که‌فێته ناو گیان ژن و مناڵت آبیدر در آتش😢😢😢 #سنندج #آبیدر #ئاویر #آتش

40 3

@user بازم آگریان داگه :(

@user @user bale dve shav

@user نه ایمرو . . بخش هفت آسیاو

"آبیدر" در آتش سوخت... گزارش تصویری: http://www.yjc.ir/fa/news/5251766

124 3

@user 😭😭

@user ای خدا دلم گرفت

@user @user

"آبیدر" در آتش سوخت... گزارش تصویری: http://www.yjc.ir/fa/news/5251766

118 2

@user چه تلخ

@user آخ ئاویه ر

Best friends#sanandaj#abidar#downhill#🚵🚴💪💪😍

Best friends #🚵🚴💪💪😍

35 2

@user 😍😍😍😍😘😘😘👍🏽khosh gozasht vale kash ehsanish bo

@user Dastan khoooosh be,arevalla jegai ehsan khali boo

.
سنندج دیشب در آتش سوخت ، آبیدر بار دیگر در شعله های جهل و کینه و تعصب نشست
کاجهای سوخته آبیدر حکایت از مظلومیت این قوم دارد 
قومی که کمر به نابودیش بسته اند 
دیشب سنندج را به آتش کشیدند و داغ بر دل آبیدر نهادند 
امشب و فردا شب و فرداشبهای دگر نوبت کدام نقطه ایران زمین است 
مردم شعله های آتش را بر دل کوه سرد نمودند اما با خاکستر زیر آتش چه میکنید اگر سر بر آورد...
.
دیشب انقد هوا گرم بود نصف شب از خواب بیدار شدم، صبح خبر رسید دوباره آبیدر رو آتش زدند...😭😭😭من نمیدونم چه سیاست کثیفیه...
.
Search on Google: abidar on fire
.
#abidar_on_fire #sna #sanandaj #fire #abidar
#سنه #سنندج_در_آتش #سوخت .... #ئاوير #آبیدر

. سنندج دیشب در آتش سوخت ، آبیدر بار دیگر در شعله های جهل و کینه و تعصب نشست کاجهای سوخته آبیدر حکایت از مظلومیت این قوم دارد قومی که کمر به نابودیش بسته اند دیشب سنندج را به آتش کشیدند و داغ بر دل آبیدر نهادند امشب و فردا شب و فرداشبهای دگر نوبت کدام نقطه ایران زمین است مردم شعله های آتش را بر دل کوه سرد نمودند اما با خاکستر زیر آتش چه میکنید اگر سر بر آورد... . دیشب انقد هوا گرم بود نصف شب از خواب بیدار شدم، صبح خبر رسید دوباره آبیدر رو آتش زدند...😭😭😭من نمیدونم چه سیاست کثیفیه... . Search on Google: abidar on fire . #سنه #سنندج_در_آتش #سوخت .... #ئاوير #آبیدر

29 10

@user Oh no. 😯

@user بچه سنندجی؟

@user @user.m.t مشخص نیست از پستم ؟ :|

@user @user.88 مشخص باشه که نمی پرسم

@user Amazing post

@user @user this is NOT amazing, this is tragedy...

@user ﭼﺎﻭﯾﮑﻢ ﻓﺮﻣﯿﺴﮏ ﭼﺎﻭﯾﮑﻢ ﺧﻮﯾﻨﻪ ﺟﻪ ﺭﮔﻤﻮ ﺳﻮﻭﺗﺎﻥ ﺋﺎﻭﯾﻪ ﺭ ﺑﯽ ﻭﯾﻨﻪ ﺋﻪ ﻣﺮﻭ ﻭﺍ ﺩﯾﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﻮﯾﺎﻥ ﺳﻮﻭﺗﯿﺎﻥ ﺩﻩ ﺳﺘﻢ ﺋﻪ ﻟﻪ ﺭﺯﯾﺎ ﻗﻪ ﻟﺒﻢ ﺋﻪ ﯼ ﻧﺎﻻﻥ ﺋﻪ ﺯﺍﻧﻢ ﺋﺎﻭﯾﻪ ﺭ ﺗﻮﯾﺶ ﻫﻪ ﺭ ﺧﻪ ﻣﯿﻨﯽ ﻟﻪ ﮊﯾﺮ ﺩﻩ ﺱ ﻧﺎ ﮐﻪ ﺱ ﻫﻪ ﺭ ﺋﺎﺥ ﻫﻪ ﻝ ﺩﯾﻨﯽ ﻗﻪ ﺯﺍﺕ ﺧﻪ ﻡ ﻟﻪ ﺧﻮﻡ، ﻟﻪ ﮔﯿﺎﻧﻮﻭ ﭼﺎﻭﻡ ﻗﯿﺒﻠﻪ ﮔﺎﯼ ﺧﻮﻣﯽ ﺋﺎﻭﯾﻪ ﺭ ﺳﻮﻭﺗﺎﻭﻡ ﺋﺎﻭﯾﻪ ﺭﻩ ﮐﻪ ﻡ ﺳﻪ ﯾﺮﺍﻧﮕﺎﯼ ﻻﻭﺍﻥ ﻣﺎﯾﻪ ﯼ ﺳﻪ ﺭ ﺑﻪ ﺭﺯﯾﻮ ﺟﯽ ﺷﯿﺮﻩ ﭘﯿﺎﻭﺍﻥ ﺗﻮ ﺟﯽ ﺷﺎﻧﺎﺯﯼ ﺑﻮ ﺷﺎ ﺭﻩ ﮐﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺧﻮﺍ ﻟﯿﺖ ﺩﻭﻭﺭ ﺑﯽ ﺋﺎﻭﺍ ﻣﺎﺗﻪ ﻣﯽ ﺋﻪ ﮔﻪ ﺭ ﺳﻮﻭﺗﯿﺎﯾﺘﻮﻭ ﺭﻩ ﺷﻪ ﻭ ﺑﻮﯾﺘﻪ ﻭﻩ ﺗﻮ ﻫﻪ ﺭ ﺋﺎﺯﯾﺰﯼ ﺑﻪ ﻻﯼ ﮔﺸﺘﯿﻪ ﻭﻩ

@user @user.75 دسو خوش زور جوانه 🌹🌹🌹❤

ئاویه‌ر 
ئاویه‌ره‌ی هه‌ژار
وه‌کوو کوردستانت پێ هاتوه 
هه‌ر ساڵ ئه‌بێ زامدار بیت 
ناحه‌زان زۆر ڕه‌قیان لێته 
دڕکی چاوی ناحه‌زانی 
زامی تازه‌ت 
زامی تازه‌ی دڵی ئێمه 
ئه‌ی ناحه‌زی بێ ویژدان 
یا ڕه‌ب گڕی ئاگری ئاویه‌ر
که‌فێته ناو گیان ژن و مناڵت

آبیدر در آتش😢😢😢 #kurd #kurdistan #sanandaj #sna #awiare #abidar #dar #atash #سنندج #آبیدر #ئاویر #آتش

ئاویه‌ر ئاویه‌ره‌ی هه‌ژار وه‌کوو کوردستانت پێ هاتوه هه‌ر ساڵ ئه‌بێ زامدار بیت ناحه‌زان زۆر ڕه‌قیان لێته دڕکی چاوی ناحه‌زانی زامی تازه‌ت زامی تازه‌ی دڵی ئێمه ئه‌ی ناحه‌زی بێ ویژدان یا ڕه‌ب گڕی ئاگری ئاویه‌ر که‌فێته ناو گیان ژن و مناڵت آبیدر در آتش😢😢😢 #سنندج #آبیدر #ئاویر #آتش

@user باید تا پاییز صبر کنیم دوستان

@user Vala dige oonsesh ro man nemidonam. @user

@user ولی به نظرمن اون روز رو حتما همه دور هم جمع شویم تا حمایت خودمون به ابیدر عزیزمان نشون بدیم

@user @user bale daghighan hata agar ham natonim nahal bekarim hadaeaghal hemayatemon ro az abidar elam mikonim

@user Ay khwa

@user @user 😳😳😳

@user دوستان به عنوان یک محیط زیستی خواهش دارم شتاب زده عمل نکنید حالا فصل نهال کاشتن نیست. به چند علت: 1.خاک منطقه هیچ گونه رطوبتی نداره 2.نیاز آبی در این فصل خیلی بالا است و عدم ابیاری به موقع منجر به نابودی نهال ها می شه این ضرر و چند برابر می کنه. 3.منطقه هنوز دارای خاکستره که به راحتی وارد هوا میشه صبر کنیم تا پاییز و بعد با یک برنامه ریزی دقیق و با هماهنگی سازمان محیط زیست و جهاد کشاورزی اقدام می کنیم. پس خواهشن عجله نکنید. مجیدی کارشناس ارشد محیط زیست

@user @user dooste aziz agar ham natonim nahal bekarim hadaghal ba jam shodanemon mitonim hemayatemon ro az abidar elam konim

-
يه موضوعى رو ميخوام بيان كنم چون ميبينم بيشتر دنبال كسى ميگردن كه آبيدر رو آتش زده اين شخص نه تنها آبيدر بلكه چند ماه پيش جنگلهاى ايلام رو آتش زد و سالهاست كه در تك تك شهر هاى ايران حتى جهان در حال نابودى جنگلهاست جان هزاران حيوان جانور و انسان رو ميگيره اين شخص خود ما هستيم كه جنگل ها رو آلوده ميكنيم .زباله هاى كه باعث به آتش كشيدن جنگل ها ميشوند. شايد در اون لحظه به اين فكر نكنيم كه يك بطرى باعث همچين حرقى بشه اما ميبينيد كه هر سال تكرار ميشود تنها٥٪امكان اين هست كه شخصى بالغ دست به همچين فاجعه ى بزنه ٩٥٪ به خود ما بازميگردد .
 _______________________
#sanandaj_photo #منال_شار #منال_سنه #سنندج_عكس #كوردستان #سنندج #آبيدر #sanandaj51 #sanandaj #awiar#abidar#atash#harigh#alodegi#mohit_zist#الودگى#آتش#

- يه موضوعى رو ميخوام بيان كنم چون ميبينم بيشتر دنبال كسى ميگردن كه آبيدر رو آتش زده اين شخص نه تنها آبيدر بلكه چند ماه پيش جنگلهاى ايلام رو آتش زد و سالهاست كه در تك تك شهر هاى ايران حتى جهان در حال نابودى جنگلهاست جان هزاران حيوان جانور و انسان رو ميگيره اين شخص خود ما هستيم كه جنگل ها رو آلوده ميكنيم .زباله هاى كه باعث به آتش كشيدن جنگل ها ميشوند. شايد در اون لحظه به اين فكر نكنيم كه يك بطرى باعث همچين حرقى بشه اما ميبينيد كه هر سال تكرار ميشود تنها٥٪امكان اين هست كه شخصى بالغ دست به همچين فاجعه ى بزنه ٩٥٪ به خود ما بازميگردد . _______________________ #منال_شار #منال_سنه #سنندج_عكس #كوردستان #سنندج #آبيدر #الودگى#آتش#

@user داداش چ خوره خیابان عکس دانه اگر اتانی

@user خورمان په به

@user به داخه وه . کوردستان له ناو ئا گر

@user Har wasa👍

@user moafeghm👍

@user یا ربی خیر نوینه هییییییی

@user la ilam..lorestan..bashur..hazaran hektarian suzand😭😭😭kheir nawinn enshalla

@user Ba dakhava bo awiar,,,,

"Dariush- Nice Smell of Wheat" ....unforgettable song in my mind because it contains unforgettable words...he says: "I'm a plagued person from an eastern tribe and You are a glassy passenger from a city of France". داریوش- ( بۆنی گەنم )...ئەو گۆرانیەی هەرگیز لەبیرم ناچێ...چونکە هەڵگری کۆمەڵێک ووشەی واتادارە بەتایبەت لەم ڕۆژگارەدا...ئەو ئەڵێت : من خەڵکی تاعون لێدراوی هۆزێکی ڕۆژهەڵاتیم و تۆش ڕێبوارێکی شوشەیی شارێکی فەڕەنسایت...

10 0

Scroll to Top